Home.

Over ons.

Foto's van de werkvloer.

Waarom goed schilderwerk?.

Onze produkten.

Contact.

disclaimer.

privacy statement avg.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
1.1 de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met  de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
1.2 de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
1.3 gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren,  bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden,  verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
1.4 u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
1.5 de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere  objecten;
1.6 schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,  gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2 Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met  deze disclaimer.
3 De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te  vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4 De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder  garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of  anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
5 De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit  uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de  webpagina te kunnen raadplegen.
6 De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten)  veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk v oor de gevolgen van verandering of beëindiging.
7 Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina  gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
8 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op  intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van  het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
9 De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te  gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In  aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10 U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de  auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke  maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door  derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op  welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.